https://nzatedinburgh.com
https://elteuvot.org
https://springtothetap.org
https://aaer.org
https://thedocc.com
https://storyforgeproductions.com
https://wvmuseums.org
https://plastykkolo.com
https://whoownstheicehouse.com
https://worldhockeysummit.com
https://australiavotes.org
https://conqueringdreams.org
https://mileageworkshop.com
https://saltbricktavernnyc.com
https://actoncloud.com
https://cathfam.org
https://sarzanascacchi.it
https://www.paolodisabatino.it
https://sabislot88.web.fc2.com
https://gacor777slot.web.fc2.com
https://topcer88daftar.web.fc2.com
https://freebet123.com
https://gacor77terpercaya.web.fc2.com/
https://odin77slotonline.web.fc2.com
https://odin77linkalternatif.web.fc2.com
https://www.castagniccia-maremonti.com/rupiah138.html
https://www.rupiah88.me/
https://rupiah123.org/
https://www.arcbadger.org/
https://www.chrnn.com
https://www.coffeecafe.top
https://gacor777.me/
https://slotgacor77.co/
https://gacor888.me/
https://77gacorslot.web.fc2.com/
https://linkalternatifgacor77.web.fc2.com/
Current File : /home/zpdhuabzdn/domains/androidcheats.edu.pl/public_html/index.php Termini u Kundizzjonijiet – Aqbeż għall-kontenut

Termini u Kundizzjonijiet

Jekk jogħġbok aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet bir-reqqa qabel tuża s-Servizz Tagħna.

Interpretazzjoni u Definizzjonijiet

Interpretazzjoni

Il-kliem li tagħhom l-ittra inizjali hija kapitalizzata għandhom tifsiriet definiti taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin. Id-definizzjonijiet li ġejjin għandu jkollhom l-istess tifsira irrispettivament minn jekk jidhrux fis-singular jew fil-plural.

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dawn it-Termini u Kundizzjonijiet:

 • Affiljat means an entity that controls, hija kkontrollata minn jew tkun taħt kontroll komuni ma’ parti, fejn “kontroll” tfisser sjieda ta 50% jew aktar mill-ishma, interess ta' ekwità jew titoli oħra intitolati għall-vot għall-elezzjoni ta' diretturi jew awtorità oħra ta' ġestjoni.
 • Pajjiż refers to: New York, Stati Uniti
 • Kumpanija (imsejħa jew “il-kumpanija”, “Aħna”, “Aħna” jew “Tagħna” f'dan il-Ftehim) jirreferi għall-Appoġġ tal-Logħob mobbli, pitagorasa.
 • Apparat means any device that can access the Service such as a computer, mowbajl jew tablet diġitali.
 • Servizz refers to the Website.
 • Termini u Kundizzjonijiet (imsejħa wkoll “Termini”) tfisser dawn it-Termini u Kundizzjonijiet li jiffurmaw il-ftehim kollu bejnek u l-Kumpanija dwar l-użu tas-Servizz.
 • Servizz tal-Midja Soċjali ta' parti terza means any services or content (inkluża data, informazzjoni, prodotti jew servizzi) ipprovdut minn parti terza li tista’ tintwera, inklużi jew magħmula disponibbli mis-Servizz.
 • Websajt refers to Android Cheats Tips, accessible from https://androidcheats.edu.pl/
 • Inti means the individual accessing or using the Service, jew il-kumpanija, jew entità legali oħra li f'isimha tali individwu qed jaċċessa jew juża s-Servizz, kif applikabbli.

Rikonoxximent

Dawn huma t-Termini u Kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu ta’ dan is-Servizz u l-ftehim li jopera bejnek u l-Kumpanija. Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet jistabbilixxu d-drittijiet u l-obbligi tal-utenti kollha rigward l-użu tas-Servizz.

L-aċċess tiegħek għal u l-użu tas-Servizz huwa kkundizzjonat mill-aċċettazzjoni u l-konformità Tiegħek ta’ dawn it-Termini u Kundizzjonijiet. Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet japplikaw għall-viżitaturi kollha, utenti u oħrajn li jaċċessaw jew jużaw is-Servizz.

Billi taċċessa jew tuża s-Servizz Taqbel li tkun marbut b'dawn it-Termini u Kundizzjonijiet. Jekk ma taqbilx ma' xi parti minn dawn it-Termini u Kundizzjonijiet allura ma tistax taċċessa s-Servizz.

Inti tirrappreżenta li għandek aktar minn 18. Il-Kumpanija ma tippermettix dawk taħt 18 biex tuża s-Servizz.

L-aċċess tiegħek għal u l-użu tas-Servizz huwa wkoll kundizzjonat mill-aċċettazzjoni u l-konformità Tiegħek mal-Politika ta’ Privatezza tal-Kumpanija. Il-Politika ta' Privatezza tagħna tiddeskrivi l-politiki u l-proċeduri tagħna dwar il-ġbir, użu u żvelar tal-informazzjoni personali Tiegħek meta tuża l-Applikazzjoni jew il-Websajt u tgħidlek dwar id-drittijiet tal-privatezza Tiegħek u kif il-liġi tipproteġik. Jekk jogħġbok aqra l-Politika ta' Privatezza tagħna bir-reqqa qabel tuża s-Servizz Tagħna.

Links għal Websajts Oħra

Is-Servizz tagħna jista’ jkun fih links għal siti web jew servizzi ta’ partijiet terzi li mhumiex proprjetà jew ikkontrollati mill-Kumpanija.

Il-Kumpanija m'għandha l-ebda kontroll fuq, u ma jassumi l-ebda responsabbiltà għal, il-kontenut, politiki tal-privatezza, jew prattiċi ta' kwalunkwe websajt jew servizzi ta' parti terza. Inti wkoll tirrikonoxxi u taqbel li l-Kumpanija m'għandhiex tkun responsabbli jew responsabbli, direttament jew indirettament, għal kwalunkwe ħsara jew telf ikkawżat jew allegat li jkun ikkawżat minn jew b'rabta mal-użu jew id-dipendenza fuq kwalunkwe tali kontenut, oġġetti jew servizzi disponibbli fuq jew permezz ta' tali siti tal-web jew servizzi.

Aħna nagħtuk parir bil-qawwa biex taqra t-termini u l-kundizzjonijiet u l-politiki tal-privatezza ta’ kwalunkwe websajt jew servizz ta’ partijiet terzi li żżur.

Terminazzjoni

Nistgħu nitterminaw jew nissospendu l-aċċess Tiegħek immedjatament, mingħajr avviż minn qabel jew responsabbiltà, għal kwalunkwe raġuni tkun xi tkun, inkluż mingħajr limitazzjoni jekk Inti tikser dawn it-Termini u Kundizzjonijiet.

Mat-terminazzjoni, Id-dritt tiegħek li tuża s-Servizz jieqaf immedjatament.

Limitazzjoni ta' Responsabbiltà

Minkejja kwalunkwe danni li Inti tista' ġġarrab, ir-responsabbiltà kollha tal-Kumpanija u ta’ kwalunkwe fornitur tagħha taħt kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini u r-rimedju esklussiv Tiegħek għal dak kollu ta’ hawn fuq għandu jkun limitat għall-ammont attwalment imħallas minnek permezz tas-Servizz jew 100 USD jekk ma xtrajt xejn permezz tas-Servizz.

Sal-limitu massimu permess mil-liġi applikabbli, fl-ebda każ m'għandhom il-Kumpanija jew il-fornituri tagħha jkunu responsabbli għal xi speċjali, inċidentali, indiretti, jew danni konsegwenzjali tkun xi tkun (inklużi, iżda mhux limitati għal, danni għal telf ta' profitti, telf ta’ data jew informazzjoni oħra, għal interruzzjoni tan-negozju, għal korriment personali, telf ta’ privatezza li jirriżulta minn jew b’xi mod relatat mal-użu jew inabbiltà li jintuża s-Servizz, softwer ta’ parti terza u/jew ħardwer ta’ parti terza użata mas-Servizz, jew mod ieħor b'konnessjoni ma' kwalunkwe dispożizzjoni ta' dawn it-Termini), anki jekk il-Kumpanija jew kwalunkwe fornitur ikun ġie avżat bil-possibbiltà ta’ tali danni u anke jekk ir-rimedju jonqos mill-iskop essenzjali tiegħu.

Xi stati ma jippermettux l-esklużjoni ta’ garanziji impliċiti jew limitazzjoni tar-responsabbiltà għal danni inċidentali jew konsegwenzjali, li jfisser li xi wħud mil-limitazzjonijiet ta’ hawn fuq jistgħu ma japplikawx. F'dawn l-istati, ir-responsabbiltà ta’ kull parti tkun limitata sal-akbar limitu permess mil-liġi.

“KIF HUWA” u “KIF DISPONIBBLI” Ċaħda

Is-Servizz huwa pprovdut lilek “KIF HUWA” u “KIF DISPONIBBLI” u bid-difetti u d-difetti kollha mingħajr garanzija ta 'ebda tip. Sal-limitu massimu permess taħt il-liġi applikabbli, il-kumpanija, f'ismu stess u f'isem l-Affiljati tagħha u l-liċenzjaturi u l-fornituri tas-servizz rispettivi tiegħu u tagħhom, espressament jiċħad il-garanziji kollha, kemm jekk espress, implikat, statutorju jew mod ieħor, fir-rigward tas-Servizz, inklużi l-garanziji impliċiti kollha ta’ kummerċjabbiltà, idoneità għal skop partikolari, titolu u non-ksur, u garanziji li jistgħu jinqalgħu minn kors ta' negozjar, kors tal-prestazzjoni, użu jew prattika kummerċjali. Mingħajr limitazzjoni għal dak preċedenti, il-Kumpanija ma tipprovdi l-ebda garanzija jew impenn, u ma tagħmel l-ebda rappreżentazzjoni ta’ ebda tip li s-Servizz se jissodisfa r-rekwiżiti Tiegħek, tikseb kwalunkwe riżultat maħsub, tkun kompatibbli jew taħdem ma' kwalunkwe softwer ieħor, applikazzjonijiet, sistemi jew servizzi, joperaw mingħajr interruzzjoni, jissodisfaw kwalunkwe standard ta 'prestazzjoni jew affidabilità jew ikunu ħielsa minn żbalji jew li kwalunkwe żbalji jew difetti jistgħu jew se jiġu kkoreġuti.

Mingħajr ma tillimita dak li ntqal qabel, la l-Kumpanija u lanqas l-ebda fornitur tal-kumpanija ma jagħmel xi rappreżentazzjoni jew garanzija ta’ kwalunkwe tip, espressa jew impliċita: (i) dwar l-operat jew id-disponibbiltà tas-Servizz, jew l-informazzjoni, kontenut, u materjali jew prodotti inklużi fuqhom; (ii) li s-Servizz se jkun bla interruzzjoni jew mingħajr żbalji; (iii) dwar l-eżattezza, affidabbiltà, jew munita ta’ kwalunkwe informazzjoni jew kontenut ipprovdut permezz tas-Servizz; jew (iv) li s-Servizz, is-servers tagħha, il-kontenut, jew e-mails mibgħuta minn jew f'isem il-Kumpanija huma ħielsa minn viruses, skripts, Trojan horses, dud, malware, timebombs jew komponenti oħra ta’ ħsara.

Xi ġurisdizzjonijiet ma jippermettux l-esklużjoni ta’ ċerti tipi ta’ garanziji jew limitazzjonijiet fuq drittijiet statutorji applikabbli ta’ konsumatur, għalhekk xi wħud mill-esklużjonijiet u limitazzjonijiet ta' hawn fuq jew kollha jistgħu ma japplikawx għalik. Iżda f'każ bħal dan l-esklużjonijiet u l-limitazzjonijiet stipulati f'din it-taqsima għandhom jiġu applikati sal-akbar punt infurzabbli taħt il-liġi applikabbli..

Liġi Governattiva

Il-liġijiet tal-Pajjiż, esklużi r-regoli tal-kunflitti tal-liġi tagħha, għandu jirregola dawn it-Termini u l-użu Tiegħek tas-Servizz. L-użu tiegħek tal-Applikazzjoni jista' jkun suġġett ukoll għal lokali oħra, Stat, nazzjonali, jew liġijiet internazzjonali.

Riżoluzzjoni ta' Tilwim

Jekk għandek xi tħassib jew tilwima dwar is-Servizz, Inti taqbel li l-ewwel tipprova ssolvi t-tilwima b'mod informali billi tikkuntattja lill-Kumpanija.

Għall-Unjoni Ewropea (ME) Utenti

Jekk Int konsumatur tal-Unjoni Ewropea, int se tibbenefika minn kwalunkwe dispożizzjoni obbligatorja tal-liġi tal-pajjiż li fih tkun residenti fih.

Konformità Legali tal-Istati Uniti

Inti tirrappreżenta u tiggarantixxi dan (i) M'intix jinsab f'pajjiż li huwa suġġett għall-embargo tal-gvern tal-Istati Uniti, jew li ġie nnominat mill-gvern tal-Istati Uniti bħala a “appoġġ terroristiku” pajjiż, u (ii) M'intix elenkat fuq l-ebda lista tal-gvern tal-Istati Uniti ta' partijiet ipprojbiti jew ristretti.

Separabbiltà u Rinunzja

Separabbiltà

Jekk xi dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini titqies li mhix infurzabbli jew invalida, tali dispożizzjoni se tinbidel u tiġi interpretata biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ tali dispożizzjoni sa l-akbar punt possibbli taħt il-liġi applikabbli u d-dispożizzjonijiet li jifdal se jkomplu fis-seħħ u l-effett sħiħ..

Rinunzja

Ħlief kif ipprovdut hawnhekk, in-nuqqas ta' eżerċizzju ta' dritt jew ta' ħtieġa ta' twettiq ta' obbligu taħt dawn it-Termini m'għandux jaffettwa l-abbiltà ta' parti li teżerċita tali dritt jew teħtieġ tali eżekuzzjoni fi kwalunkwe ħin wara u lanqas ma għandha tkun ir-rinunzja ta' ksur tikkostitwixxi rinunzja ta' kwalunkwe ksur sussegwenti..

Traduzzjoni Interpretazzjoni

Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet setgħu ġew tradotti jekk Aħna għamilnihom disponibbli lilek fuq is-Servizz tagħna. Inti taqbel li t-test oriġinali bl-Ingliż għandu jipprevali fil-każ ta' tilwima.

Bidliet għal Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet

Aħna nirriżervaw id-dritt, fid-diskrezzjoni unika tagħna, biex timmodifika jew tissostitwixxi dawn it-Termini fi kwalunkwe ħin. Jekk reviżjoni hija materjali Aħna se nagħmlu sforzi raġonevoli biex nipprovdu mill-inqas 30 jiem’ avviż qabel ma jidħlu fis-seħħ xi termini ġodda. Dak li jikkostitwixxi bidla materjali se jiġi determinat fid-diskrezzjoni unika tagħna.

Billi tkompli taċċessa jew tuża s-Servizz Tagħna wara li dawk ir-reviżjonijiet isiru effettivi, Inti taqbel li tkun marbut bit-termini riveduti. Jekk ma taqbilx mat-termini l-ġodda, kollu jew parzjalment, jekk jogħġbok ieqaf tuża l-websajt u s-Servizz.

Ikkuntatjana

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dawn it-Termini u Kundizzjonijiet, Tista' tikkuntattjana:

 • Bl-email: support@androidcheats.edu.pl
 • B'numru tat-telefon: +15487986458
 • Bil-posta: Triq id-Deheb 17, New York, 10001, Stati Uniti